Z chęcią wyprodukujemy karty charakterystyki w różnych językach. Możemy przetłumaczyć je z i na wszystkie języki Europejskie. 

W przyszłości bez wątpienia zobaczymy zwiększoną koncentrację na produkty zawierające substancje sklasyfikowane, a także sposób, w jaki te produkty będą przetwarzane w celu uniknięcia obrażeń.

Może zaistnieć kilka powodów, aby zaktualizować kartę charakterystyki, takie jak nowy skład produktu, w wyniku większej liczby lepszych lub różnych opcji zastosowania.

Czy potrzebujesz karty charakterystyki w kilku językach?

Może chcesz przygotować kartę na eksport lub zajmujesz się dystrybucją produktu w Skandynawii, Europie lub innych krajach.