W przyszłości bez wątpienia zobaczymy zwiększoną koncentrację na produkty zawierające substancje sklasyfikowane, a także sposób, w jaki te produkty będą przetwarzane w celu uniknięcia obrażeń.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Przygotowujemy karty charakterystyki na podstawie zawartości różnych substancji, tak aby były zgodne z krajowymi, jak i międzynarodowymi przepisami GHS/REACH/CLP.

Klasyfikujemy produkty zgodnie z CLP 127272008 REACH.

 

Przy klasyfikacji produktów, odnosimy się do międzynarodowych przepisów i wytycznych, a także krajowych wykazów limitów substancji i do właściwych przepisów prawa, w celu zapewnienia, że wszystkie karty charakterystyki spełniają krajowe, jak i międzynarodowe wymagania.

 

Mamy doświadczenie w przechowywaniu poufnych informacji o klientach, i nie mamy żadnych zastrzeżeń jeśli chodzi o podpisanie klauzuli poufności.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Skype: European.msds.translationsThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.